DISCLAIMER

Maison A | Boutique (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 34213213) verleent alle bezoekers toegang tot www.maisonaboutique.com (“de website”) en nodigt bezoekers uit aangeboden artikelen te kopen.

We behouden ons daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers een mededeling te hoeven doen. 

Aansprakelijkheid
We spannen ons in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden artikelen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze artikelen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. De bezoeker kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Maison A | Boutique..

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Maison A | Boutique nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Maison A | Boutique geeft geen guaranties over het niet aanwezig zijn van schadelijke programma’s en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor iedere vorm van schade die op welke manier dan ook gerelateerd is aan het gebruik van de website.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de informatie, afbeeldingen, foto's, logo's, handelsmerken, producten, etc. op de website liggen bij ondernemer. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ondernemer, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.